SC-AFSP-Liste

Liste der zertifizierten Semiconductor Automotive Functional Safety ProfessionalsExperten für Funktionale Sicherheit: Die im Folgenden genannten Personen haben das SGS-TÜV Saar Qualifizierungsprogramm erfolgreich abgeschlossen.

NameZertifikats­nummerSC-AFSP-Zertifikat Gültigkeit
L. Bich Phuong0256015.09.2028
H. Thien0255915.09.2028
T. Minh Khoa0255815.09.2028
N. Thao0255715.09.2028
L. Minh0255615.09.2028
N. Dinh Tien0255515.09.2028
V. Dai Thanh0255415.09.2028
T. Linh Da0255315.09.2028
L. The Tai0255215.09.2028
T. Dong Vy0255115.09.2028
N. Khanh Phong0255015.09.2028
H. Viet Khanh0254915.09.2028
L. Thanh Cuong0254815.09.2028
D. Hoang Khai0254715.09.2028
H. Quang Thong0254615.09.2028
N. Vinh Quang0254515.09.2028
L. Thi Quy0254415.09.2028
V. Van Hung0254315.09.2028
L. Phuong Uyen0254215.09.2028
V. Ngoc Van0254115.09.2028
N. Diem An0254015.09.2028
L. Sung0253915.09.2028
N. Chan Uy0253815.09.2028
P. Nhat Vu0253715.09.2028
T. Hoa Dong0253615.09.2028